Adatkezelési tájékoztató a kmed.hu weboldalon keresztül történő kapcsolattartással és megrendeléssel összefüggő adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése

Név: Dr. Mészárosné Tallián Zsuzsanna

Elektronikus levelezés cím: info@kmed.hu

Postai levelezés cím: 2310 Szigetszentmiklós, Komáromi utca 3/c

Telefonszám: 06-30-932-2045

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Adatkezelés célja
Név Kezelése a felhasználó azonosítására, megszólítása érdekében szükséges.
Elektronikus levelezési cím Kezelése a kapcsolattartás érdekében szükséges.
Telefonszám Kezelése a kapcsolattartás érdekében szükséges.
Kiválasztott szolgáltatás Kezelése a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

A kezelt személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra a fenti céloktól eltérő célra való felhasználás érdekében.

HTTP-sütik használata: A kmed.hu, hasonlóan a legtöbb weboldalhoz, HTTP-sütiket alkalmaz a honlap könnyebb használata és személyre szabása érdekében. A sütik (cookie-k) kis szöveges fájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, nem a kmed.hu kiszolgálón. Ezek a fájlok nem jelentenek veszélyt az Ön számítógépére, kizárólag annak azonosítására szolgálnak. A sütikkel kapcsolatos beállításokat a böngészőjében teheti meg.

4. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az 1. pontban megjelölt elektronikus vagy postai levelezési címre küldött levelében a felhasználó bármikor visszavonhatja.

6. Az adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozók és adatbiztonsági intézkedések

A megadott személyes adatokhoz való hozzáférés csak az adatkezelő és a felhasználó közötti kapcsolattartás, illetve a kiadvány megrendelése esetén a kiadvány árának megfizetése és a kiadvány kézbesítése érdekében történik.

Az adatkezelő a következő adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

Weboldal tárhelyszolgáltató, elektronikus levelezési szolgáltató, biztonsági mentés szolgáltató:

Cégnév: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-075023

http://domain-tarhely.net/aszf

Elektronikus levelezési szolgáltató:

Cégnév: Google Inc. (“Google”)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

Biztonsági mentés szolgáltató:

Cégnév: Tresorit AG

Székhely: Minervastrasse 3, 8032 Zurich, Switzerland

https://tresorit.com/legal/privacy-policy

A személyes adatok biztonsága érdekében az interneten továbbított adatokhoz és az elektronikus levelezési fiókokhoz való hozzáférés az informatikai iparágban általánosan elfogadott jó gyakorlatoknak megfelelő eljárásokkal korlátozott.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Tájékoztatás kérése: a felhasználónak az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban van lehetősége a kezelt személyes adatairól tájékoztatást kérni. A tájékoztatást az adatkezelő a megadott elérhetőségre teljesíti 30 napon belül.

Helyesbítés kérése: a felhasználónak az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban van lehetősége a kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A helyesbítést az adatkezelő 30 napon belül teljesíti és erről a felhasználót az általa megadott elérhetőségen értesíti.

Törlés kérése: a felhasználónak az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban van lehetősége a kezelt személyes adatai törlését kérni. A törlést az adatkezelő 30 napon belül teljesíti és erről a felhasználót az általa megadott elérhetőségen értesíti.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés esetén a felhasználó kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását a következő elérhetőségeken:

https://www.naih.hu/

ugyfelszolgalat@naih.hu

06-1-391-1400

1530 Budapest, Pf.: 5.

Továbbá, a felhasználó polgári pert kezdeményezhet az adatkezelővel szemben. A per a felhasználó választása szerint a felhasználó lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.